The Eagle & The Dove 5-Hate As The Operative Word

Ratings :


Date Issue : Oct. 24, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 0.00
  Share by Twitter


About This Book

GALIT si Dove sa mundo. Galit siya sa lahat at walang tiwala sa kahit sino. Pero nang natuklasan niyang nagbubuntis siya sa baby nila niRex, nagbalik ang kanyang pagnanasang mabuhay. Pero hindi ibig sabihin na nasa buhay na niya ang kinamumuhian niyang absentee brother ng kamamatay na Rex na si Rico ay bibigyan niya ito ng puwang sa buhay nila ng kanyang anak. Ang problema, kung anong kinahinahon at chill ni Rex noon ay kinakulit naman ni Rico Ventura. Parang wala itong naririnig tungkol sa kanyang mga babalang lumayo ito sa kanya ni pakialam sa kanyang galit tuwing makikita niya ito. Iginigiit nitong ibigay ang atensyon sa kanya sa lahat ng pagkakataon at pinaninindigan, sa wakas, ang obligasyon nito sa kanya bilang asawa ng kapatid nito sa kabila nang huli na iyon at hindi niya iyon kailangan. Ang problema, may sarili itong karisma, at hindi man niya gusto ay nagsisimula na siyang mapangiti sa mga antics nito, sumuko sa hindi maitangging magagandang mga qualities ng kanyang hilaw na bayaw., at maniwala na totoo ang pag-aalala nito sa kanya at sa kanyang baby. As if it wasn't bad enough that she could see many physical qualities of her late husband in his brother, she was also feeling the intense physical attraction to him. Hindi na alam ni Natalie ang kanyang gagawin. How could hate be this too close to passion? Because she knew she hated him with a passion. At ang hindi niya maiwasang aminin, ang pagkamuhi na iyon ay nalilipat sa kanyang namatay na asawa. How could Rex have left her to the clutches of this insane feelings? How could Rex betray her, and leave her with the one man she knew she could not use to replace him with?


Related Stories