The Eagle & The Dove 3-You Are My Eagle

Ratings :


Date Issue : Oct. 24, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 0.00
  Share by Twitter


About This Book

MULA sa isang kasalang sa papel lang sana ay natuluyan nang maging tunay ang pagsasama ng mag-asawang Rex at Dove. Pero sa kabila ng kanilang masuyong pagmamahalan, mahirap lunukin para kay Dove ang nararamdaman niyang pagiging masyadong malihim ng asawa tungkol sa masyadong abala nitong buhay. Matapos itong ma-injure sa isang hold up ay nagbakasyon ang mag-asawa sa Isla del Sol Bueno para makapagpagaling si Rex at mabigyan sila ng pagkakataong makapag-bond malayo sa demanding nitong trabaho. Pero problema din ang dinatnan ng mag-asawa sa isla. Ilang serye ng pagnanakaw ng mga hinihinalang mga pirata sa mga hasyenda na nagresulta pa nga sa kamatayan nang isa sa mga trabahador sa Hacienda Romano ang gumulo sa bakasyon nila. Hindi rin makalimutan ni Dove na hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa nagpapakita ni anino ni Rico Ventura, ang half-brother ng asawa at ang taong pinahanap sa kanya ng kanyang Tiyo Fernan bago ito mamatay. At nauubusan na siya ng pasensya kay Rex na tikom pa rin ang bibig tungkol sa misteryosong lalaki. May mga bagay itong nililihim sa kanya, nararamdaman niya. Minsan tuloy ay natatanong niya sa sa sarili kung, sa kabila ng kanilang pagmamahalan, kilala ba niya talaga si Rex Ventura?


Related Stories