The Eagle & The Dove 2-You Are My Dove

Ratings :


Date Issue : Oct. 24, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 0.00
  Share by Twitter


About This Book

Mula sa Isla del Sol Bueno hanggang sa lunsod ng Maynila ay nagpatuloy ang kwento ni Dove at ni Rex. NAITAKAS ni Rex si Dove sa Maynila, at sa lihim na pag-iimbestiga ay nagkaroon siya ng hinala kung sino ang mga kaaway na kailangan niyang pag-ingatan para maprotektahan ang dalaga. Gayong malinaw sa kanya ang kanyang kailangang gawin para masigurong mapanatiling nasa tabi niya ito, ang mga linya sa pagitan ng obligasyon, misyon, at damdamin ay unti-unting lumalabo habang unti-unti niyang natutuklasan kung sino talaga si Dove sa kabila ng amnesia nito. PARANG nasa limbo si Dove dahil sa kanyang amnesia. Naalala man niya ang kanyang pangalan dahil sa isang panaginip, ang binigay na pangalan ni Rex sa kanya ang nakukunan niya ng mas matibay na mapanghahawakan. Paano'y lahat nang nagaganap sa paligid niya ay hindi sigurado, pero ang tinig nito habang sinasambit nito ang pangalang iyon ay pinagmumulan ng kanyang lakas. Dahil ba sigurado siya sa binata? Dahil ba sigurado siyang basta naririnig niya ang tinig nito sa malapit, basta nasa ilalim siya ng proteksyon nito, ay mananatili siyang ligtas at kilala? Hindi ang taong hindi niya naaalala, kundi siya. Si Dove. Ang Sweet Dove nito. Nahuhulog na ang loob niya rito. Pero unti-unti na siyang nakakahalata na hindi lang simple ang lahat. Mula sa mga sugat sa kanyang katawan hanggang sa istriktong pagbabantay nito at nang lahat sa kanya, nahuhulaan niyang hindi lang simple ang peligrong tinakasan niya. Paano kung dahil sa kanya, mapahamak din si Rex? Kakayanin ba iyon ng puso niya?


Related Stories