A Ring To Secure His Heir

Ratings :


Date Issue : Nov. 05, 2014
Publisher : Harlequin Mills & Boon
Author : Lynne Graham
ISBN : 978-971-02-7225-9
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kailangan kita… hindi ko gusto ang buhay na wala ka. Pag-ibig ba `yon?” Hindi matanggihan ni Alexius ang Ninong Socrates niya kaya pumayag siya sa hiling nito na alamin kung karapat-dapat nitong maging tagapagmana ang nawalay na apong si Rosie. Para maisagawa ang plano, kailangang magpanggap ni Alexius na isang ordinaryong empleyado, si Rosie kasi ay isang janitress. Walang balak si Alexius na magkagusto kay Rosie, lalo na at hindi ang kagaya nito ang tipo niya sa babae. Si Rosie ang tipo ng babae na sineseryoso at kailanman ay walang balak si Alexius na lumagay sa tahimik. Plano niyang maging binata habang-buhay kaya ang gusto niyang karelasyon ay iyong hindi manghihingi ng commitment. At hindi ganoong klase ng babae si Rosie. Idagdag pang apo ito ng kanyang Ninong Socrates. Subalit may kung ano kay Rosie na umaakit sa kanya… at hindi iyon nagawang labanan ni Alexius. Pinakialaman niya ang babaeng hindi niya dapat kinanti man lang. At ngayon ay namomroblema siya. Nagpakita si Rosie dala ang balitang dinadala nito sa sinapupunan ang kanyang anak…


Related Stories